ATA-Carnet

Et ATA-carnet er et internasjonalt tolldokument som sparer deg eller din bedrift for tid og penger ved midlertidig innførsel av varer.

ATA-Carnet

Alt i ett dokument

Forutsatt at varene returneres til Norge, kan du med et carnet ta med vareprøver, yrkesutstyr og varer til messer og utstillinger, uten å deponere for toll og avgifter. Carnetet forenkler tollekspedisjonen og erstatter alle eksport-, import- og transitteringsdokumenter.

Carnet-ordningen innebærer at handelskammeret står som garantist for utstyret du har med deg i landene du besøker. Som sikkerhet krever vi et depositum som betales tilbake når carnetet returneres og vi har sjekket at det er riktig brukt.

Carnetet utstedes for en eller flere reiser, og det skal følge varene hele tiden. Det må fremvises og stemples ved hver grenseovergang (fordi EU er ett tollområde, stempler man seg kun inn i første EU-land, og ut av siste EU-land).

Alt du trenger å vite

Regler for bruk av et ATA-carnet

 • Varene må eies av en fysisk eller juridisk person, bosatt eller etablert i et land utenfor innførselslandet. Representanten skal ikke være bosatt i innførselslandet.
 • Varene må ikke lånes eller leies ut.
 • Varene må ikke bearbeides i innførselslandet.
 • Varene skal returneres til utførselslandet, forbruksvarer kan altså ikke stå på et carnet.
 • Varene må kunne forevises til tollen ved utførsel.
 • Varene som er oppført i carnetet skal være produsert eller innfortollet i Norge.
 • Dersom ATA-carnetet sendes med speditør eller transportør, anbefaler vi at det utstedes en fullmakt på engelsk til vedkommende.
 • Et ATA-carnet kan benyttes til ti turer.
 • For carneter med vareverdi over tre millioner kroner, kreves det garanti.

Oslo Chamber of Commerce fraråder å benytte carnet for reiser med tog, da det har vist seg vanskelig å få tollstemplet carnetet ved inn- og utreise.

Hvem kan få et ATA-carnet?

For at norske handelskamre skal utstede et ATA-carnet til en person eller et selskap, må

 • selskapet være registrert i Norge
 • enkeltpersonforetak og privatpersoner stille garanti
 • søkere ikke ha åpne tvistesaker som skyldes misbruk av tidligere utstedte ATA-carneter
 • søkere som ikke har god kredittverdighet stille garanti. Garantibeløpet skal deponeres på en konto som ikke er rentebærende for kunden.
 • varene være produsert eller innfortollet i Norge

Vi kredittsjekker alle våre kunder.

Hva slags varer kan du ha med når du benytter et ATA-carnet?

Et ATA-carnet kan brukes for varer i tre hovedkategorier:

Yrkesutstyr

ATA-carnetet gjelder for yrkesutstyr til midlertidig bruk i innførselslandet. Foruten generelle vilkår for carneter, stilles følgende krav:

 • Utstyret skal kun benyttes i yrkessammenheng.
 • Utstyret skal ikke benyttes ved bearbeidelse eller produksjon av varer.
 • Kjøretøy skal kun benyttes i konkurranser.
 • Utstyret skal ikke brukes til å utnytte naturressurser, til å oppføre, reparere eller vedlikeholde bygninger, til jordarbeid eller liknende.

Eksempler på yrkesutstyr er

 • kameraer, lyd- og lysutstyr for presse og filmskapere
 • testutstyr av ulik art
 • verktøy
 • rallybiler og motorsykler til bruk i konkurranser
 • hester (her gjelder egne regler – se eget punkt)

Vareprøver

Med vareprøver menes en vare som skal vises fram i innførselslandet, for så å tas med tilbake til Norge for eventuell produksjon senere. Det stilles følgende vilkår for å kunne benytte et carnet:

 • Varene innføres kun i den hensikt å skulle vises eller demonstreres i importlandet for prospektive kunder.
 • Varene skal produseres utenfor innførselslandet.
 • Varene skal ikke selges eller gis bort.

Eksempler på vareprøver er klær, sko og prøvekolleksjoner.

Varer til bruk på messer og utstillinger

ATA-carnetet kan anvendes for varer som skal vises eller benyttes på utstillinger, messer, møter eller lignende arrangementer. Foruten varer som skal utstilles eller demonstreres, kan ATA-carnetet også benyttes for montermateriell, demonstrasjonshjelpemiddel, multimediautstyr og lignende.

Varer som kun skal utdeles gratis til besøkende, skal ikke føres opp på carnetet. Dette gjelder også varer til forbruk. Alle varer skal tas med tilbake til Norge.

Eksempler på messe- og utstillingsmateriell er

 • materiell til stands
 • dekorasjon
 • reklame og demonstrasjonsmateriell

Hvordan bruker jeg et ATA-carnet?

Et ATA-carnet er et midlertidig tollpass. Det må stemples hver gang du passerer et nytt land eller tollområde (EU er ett tollområde).

Her følger en kort beskrivelse av carnetet, og hvordan det brukes på reise.

Carnetets bestanddeler

Carnetet består av en forside, counterfoils, vouchers og en bakside.

Counterfoils er arkene som er plassert fremst i carnetet. De fungerer som bevis for hvilke varer som er stemplet og hvor de er stemplet.

Vouchers er arkene som tolleren river ut. De er tollstedets bevis ved grensepasseringen, og fungerer som tolldeklarasjon.

Arkene har forskjellige farger. De gule stemples av norsk tollmyndighet ved eksport og re-import til og fra Norge, de hvite stemples av tollmyndighetene i importlandet ved import og re-eksport, og de blå stemples ved gjennomreise i ett transitteringsområde (se eksempel lenger ned).

Å åpne carnetet

Når Carnetet skal åpnes, må innehaver signere nederst til høyre på forsiden.

Carnetet må stemples av norsk toll i forbindelse med den første avreisen for å være gyldig. Dette gjøres nederst til venstre i det grå feltet på carnetets forside.

Bruk av carnetet på reise

Hver gang du reiser inn i og ut av et nytt land eller tollområde, må carnetet stemples av en toller. Det fungerer slik:

 1. Du stopper på rød sone i tollen.
 2. Tolleren stempler counterfoil og voucher, registrerer varene og signerer. Det er viktig at det påføres identisk informasjon på counterfoil og voucher.
 3. Du signerer nederst til høyre på voucheren, og dato for tollpassering påføres.
 4. Tolleren tar voucheren ut av carnetet, beholder det og du kan reise videre.

Husk at EU er ett tollområde. Det holder med et stempel inn i og et ut av EU på samme tur.

Dersom ATA-carnetet sendes med speditør eller transportør, anbefaler vi at det utstedes en fullmakt på engelsk til vedkommende.

Eksempel på stemplingsprosessen på en reise fra Norge til Sveits, via ulike EU-land

 1. Før utreise skal grønn forside åpnes av norske tollmyndigheter.
 2. Når Norge forlates, skal gult eksportark stemples på norsk side.
 3. På reise gjennom EU, skal det stemples på blått transittark inn i EU.
 4. Ved reise ut av EU, skal blått transittark stemples. For eksempel på grensen mellom Tyskland og Sveits.
 5. På sveitsisk side skal hvitt importark stemples.
 6. Ut av Sveits skal hvitt re-eksportark stemples, for eksempel på flyplassen.
 7. Inn i Norge, for eksempel på flyplassen, skal gult re-importark stemples.

Retur etter bruk

Etter bruk må carnetet returneres til utstedende handelskammer innen fem uker etter gyldighetsfristen. Depositumet (og garantibeløpet) vil kun bli refundert dersom carnetet er riktig brukt og returnert innen fristen.

Dersom carnetet blir brukt feil er innehaver juridisk ansvarlig.

Carnet for hest

Når det skal benyttes carnet for hest, gjelder særskilte regler. Det utstedes kun når hesten skal brukes i konkurranser.

Privatpersoner eller firmaer med lav kredittrating må stille garanti som tilsvarer 30 prosent av totalverdien på varelisten i carnetet. Beløpet skal dekke eventuell merverdiavgift som Oslo Chamber of Commerce må betale til utenlandske tollmyndigheter hvis hesten ikke blir gjenutført innen carnetets gyldighet (et år).

Hvis du er medlem av Norges Rytterforbund eller Øvrevoll Veddeløpsbane AS skal du ta kontakt med dem når du skal bestille.

Ufylling av varelisten

På varelisten skal hestens navn, ID-nummer, farge, fødselsdato, kjønn og markedsverdi være oppført.

Betaling

Hvis det bestilles carnet gjennom Norges Rytterforbund eller Øvrevoll Veddeløpsbane AS, må rytteren (eller representanten) betale faktura før carnetet hentes.

Rytterforbundet eller Øvrevoll Veddeløpsbane AS står da som carnetinnehaver, men fakturaen sendes direkte til rytteren (eller representanten).

Helse- og identifikasjonskrav ved inn- og utførsel av hester til og fra Norge

På Mattilsynets nettsider finner du mer informasjon om krav til inn- og utførsel av hest til og fra Norge:

Konsekvenser ved feil bruk

Tollkrav og reguleringsavgift

Dersom carnetvarene ikke er gjeninnført til Norge innen gyldighetsfristen, krever innførselslandet at varene innfortolles der.

Deretter vil Oslo Chamber of Commerce motta et tollkrav tilsvarende cirka 30 prosent av vareverdien. Kravet består av moms, straffetoll og eventuelle renter. Det betales av Oslo Chamber of Commerce, men viderefaktureres til carnetets innehaver.

Dette gjelder både varer som er blitt igjen, gitt bort, solgt og stjålet i utlandet.

Hvis innehaver ikke har stemplet re-eksportarket, krever enkelte land (blant annet Sveits, USA, Singapore, Østerrike) en avgift for å regulere carnetet i ettertid, selv når utstyret er gjeninnført til Norge.

Beslag av depositum og eventuell garanti

Carnetet skal alltid returneres til utstedende handelskammer etter bruk, senest fem uker etter gyldighetsfristen. Hvis carnetet ikke returneres innen denne fristen, beslaglegges depositumet.

Det er viktig å konsultere handelskammeret umiddelbart når det oppstår problemer, slik at handelskammeret kan bidra til å minske skadene underveis. Det er som regel for sent å regulere et carnet når gyldighetsfristen er gått ut.

Det anbefales at man tegner en forsikring som dekker eventuelle tollkrav i forbindelse med tyveri av carnetvarer.

Prisliste

Priser 2024

Ekspress

Gjelder for carneter som må utstedes innen stengetid påfølgende virkedag. Bestillingen må være mottatt hos oss før klokken 1530.

Endring

Gjelder ved endringer etter at vi har laget carnetet. Merk: endringer kan ikke gjøres i ATA-carneter som er åpnet av toll.

Uavhentete eller kansellerte carneter*

*) Det er kun mulig å kansellere et ATA-carnet om dokumentet fortsatt befinner seg hos OCC. Er ditt ATA-carnet sendt eller hentet, er det dessverre ikke mulig å kansellere det.

Garantibeløp

I enkelte tilfeller må kunden stille garanti for 30 prosent av carnetets vareverdi. Dette gjelder for:

 • privatpersoner
 • bedrifter som tidligere har misligholdt carneter eller har for lav kredittverdighet
 • carneter med vareverdi over tre millioner kroner (med visse unntak)

Beløpet skal enten overføres til handelskammerets garantikonto, eller så skal det stilles bankgaranti.

Fakturering samt retur av depositum og garantibeløp

Carnetkostnadene skal i henhold til fakturaen betales i sin helhet, også i de tilfeller der carnetet allerede er levert tilbake til handelskammeret etter fullført reise.

Depositum (og garantibeløp) vil bli refundert dersom carnetet er riktig brukt og returnert innen fem uker etter dets utløpsdato.

Har du spørsmål?

ATA-Carnet systemet

1 time med tollvesenet

Become a member of the worlds largest business network

We use cookies in order to give you the best possible experience on our website. By continuing to use this site, you agree to our use of cookies.
Accept