Incoterms ®

Et sett standardiserte regler om leveringsbetingelser

Incoterms®
Standardiserte Leveringsbetingelser

Incoterms® er standardiserte regler for leveringsbetingelser i nasjonale og internasjonale handelstransaksjoner. De ble første gang publisert av ICC (International Chamber of Commerce) i 1936, og den nyeste versjonen, Incoterms® 2020, trådte i kraft 1. januar 2020.

Utfordringer ved Manglende Kunnskap om Incoterms

Mange praktikere har dessverre begrenset kunnskap om Incoterms når de velger leveringsbetingelser i forretningshverdagen. Dette kan føre til blanding av leverings-, transport- og betalingsbetingelser, skape dobbeltkommunikasjon og unødvendige konflikter.

Logistisk Kontroll og Kostnadsreduksjon

Incoterms er viktige retningslinjer for både nasjonal og internasjonal handel, og de beskriver ansvar, risiko og kostnader i en transaksjon. Valget av Incoterms skal angis i handelsfakturaen. Incoterms® 2020 består av 11 koder, og det er viktig å forstå hvordan de påvirker logistikken for å oppnå kostnadsreduksjoner og økt kontroll over verdikjeden.

Implementering og Fremtidige Oppdateringer av Incoterms

Det er ikke bare riktig eller galt å velge Incoterms, men det handler om å være bevisst på fordelene og ulempene de medfører for bedriften. Incoterms® 2020 ble formelt implementert 1. januar 2020, og ICC antas å presentere nye reviderte Incoterms i forbindelse med sitt 100-års jubileum i 2019.

Dette er Incoterms
Viktige kjøreregler

EXW
  • Selgeren gir kjøper tilgang til produktene i sine egne lokaler (fabrikk eller lager) ferdigstilt i henhold til kontrakt, men ikke klarert for eksport eller lastet på kjøretøy.
  • Kjøper bærer all risiko og alle kostnader forbundet med å bringe varene til sitt bestemmelsested.
We use cookies in order to give you the best possible experience on our website. By continuing to use this site, you agree to our use of cookies.
Accept