UNCITRALs regler

Parter som ønsker å benytte Instituttet som oppnevnende myndighet etter UNCITRALs regler (United Nations Commission on International Trade Law) kan bruke følgende klausul:

«Enhver tvist, uoverensstemmelse eller krav som kommer fra, eller har tilknytning til denne kontrakt, samt brudd på opphør eller gyldighet av kontrakten, skal avgjøres ved voldgift i overensstemmelse med UNCITRALs regler, slik de lyder ved kontraktsinngåelsen. Oslo Chamber of Commerce, Institutt for Voldgift og Alternativ Tvisteløsning skal være oppnevnende myndighet.»

Hvis administrativ assistanse også ønskes, kan følgende tillegges klausulen:

«Saken skal administreres av Instituttet etter reglene om administrativ assistanse under UNCITRALs voldgiftsregler.»