Kombinasjonsklausuler

Voldgift og Forenklet voldgift

“Enhver tvist i forbindelse med denne kontrakt skal endelig løses ved voldgift i henhold til de til enhver tid gjeldende Regler for voldgift ved Oslo Chamber of Commerce, Institutt for Voldgift og Alternativ Tvisteløsning.

Reglene for forenklet voldgift skal gjelde dersom tvistesummen er lavere enn NOK 2,000,000. Tvistesummen beregnes basert på kravene fremsatt i kravet om voldgift og svar på kravet om voldgift.”

Mekling og Voldgift

«Enhver tvist i forbindelse med denne kontrakt skal først forsøkes løst ved mekling i henhold til de til enhver tid gjeldende Regler for mekling ved Oslo Chamber of Commerce, Institutt for Voldgift og Alternativ Tvisteløsning.

Dersom slik mekling ikke fører frem skal tvist endelig løses ved voldgift i henhold til de til enhver tid gjeldende Regler for voldgift ved Oslo Chamber of Commerce, Institutt for Voldgift og Alternativ Tvisteløsning.»