Enkeltklausuler

Voldgift

“ Enhver tvist i forbindelse med denne kontrakt skal endelig løses ved voldgift i henhold til de til enhver tid gjeldende Regler for voldgift ved Oslo Chamber of Commerce, Institutt for Voldgift og Alternativ Tvisteløsning.”

Forenklet voldgift

“Enhver tvist i forbindelse med denne kontrakt skal endelig løses ved forenklet voldgift i henhold til de til enhver tid gjeldende Regler for voldgift ved Oslo Chamber of Commerce, Institutt for Voldgift og Alternativ Tvisteløsning.”

Mekling

“Enhver tvist i forbindelse med denne kontrakt skal forsøkes løst ved mekling i henhold til de til enhver tid gjeldende Regler for mekling ved Oslo Chamber of Commerce, Institutt for Voldgift og Alternativ Tvisteløsning.”