Styret i Instituttet

Leder:                        

Advokat (H) Ola Ø. Nisja, Wikborg Rein

Styremedlemmer: 

Tingrettsdommer Thor Henning Auestad, Stavanger tingrett
Professor dr. juris Giuditta Cordero-Moss, Universitetet i Oslo, Institutt for privatrett
Vice President Legal Olav Hustad, Equinor
Advokat (H) Stephan L. Jervell, Wiersholm
Advokat (H) Johnny Johansen, Haavind
Professor dr. juris Knut Kaasen, Universitetet i Oslo, Nordisk Institutt for Sjørett
Advokat (H) Christian Reusch, Simonsen Vogt Wiig
Executive Vice President og General Counsel Kristine Ryssdal, Yara International
Advokat (H) Thomas K. Svensen, BA-HR
Advokat Marie Nesvik, Schjødt
Advokat Andreas Meidell, Thommesen