Mekling

Målet med mekling er å løse tvisten uten rettergang ved at partene med bistand fra en oppnevnt mekler søker å komme frem til et forlik i saken.

Fordeler: 
– Svært hurtig
– Lave omkostninger
– Konfidensialitet
– Partene kommer frem til et forlik, som gir grunnlag for et fortsatt godt forretningsforhold.
– Avtale om mekling kan avtales mellom partene etter oppstått tvist.

For mer informasjon, kontakt Instituttet v/Anna Maria Lund på tlf. 91 39 97 49 eller arbitration@chamber.no