Voldgift 

Omtvistet beløp i NOK Adm.gebyr 
Mindre enn 500.000 10.000 NOK
(inkluderer 4 timers saksbehandling)
500.001 – 10.000.000 20.000 NOK
(inkl. 7 timers saksbehandling)
10.000.001 – 100.000.000 40.000 NOK
(inkl. 10 timers saksbehandling)
100.000.001 og høyere 70.000 NOK
(inkl. 15 timers saksbehandling)

Tidsforbruk utover oppgitt timeantall for saksbehandling faktureres etter en timesats på kr 1150,-

KANSELLINGSGEBYR:
Ved tilbaketrekning av påbegynt sak beregnes et kanselleringsgebyr på kr 10.000,-

 

Megling 

Registreringsgebyr 5000 NOK
Håndteringsgebyr pr. virkedag
1000 NOK

Alle priser er ekskl. merverdiavgift.

 

Klikk her for å se Remuneration Schedule som viser betaling til voldgiftsrettens medlemmer.