Tvisteløsning

Oslo Chamber of Commerce’ Institutt for Voldgift og Alternativ Tvisteløsning tilbyr tjenester innen kommersiell tvisteløsning på nasjonalt og internasjonalt nivå.

Portrait of successful business people shaking hands with each other after a deal

Vi tilbyr metoder for voldgift og mekling som et privat alternativ til de offentlige domstolene og er Norges eneste organ for institusjonell tvisteløsning.

Voldgiftsdommere tilknyttet Instituttet består av forretningsadvokater, dommere og jus-professorer som er blant landets mest erfarne innen alternativ tvisteløsning.

Metodene som tilbys er voldgift, forenklet voldgift, mekling samt ekspertbistand for forebyggelse av tvister.

Vi hjelper også med råd om bruk av voldgift og tvisteløsningsklausuler ved kontraktsinngåelse.