Nettverk og kontakter

Oslo Chamber of Commerce er en internasjonal møteplass i Oslo og gir deg en unik tilgang til
kunnskHappy_networking_mindreap og kontakter.

Bli med på våre kurs, frokostmøter, seminarer og andre arrangementer og slå to fluer i en smekk. Tilegn deg ny kunnskap og nye ferdigheter, og knytt nyttige kontakter med andre på tvers av bransjer, sektorer og land.

Våre kunnskapsarenaer

  1. International Forum: Presentasjon av en norsk multinasjonal bedrift med etterfølgende tapas og nettverksbygging. Holdes på engelsk.
  2. Global Economic Outlook: Danske Bank oppdaterer deg om trendene i norsk og internasjonal økonomi. Lett frokost. Holdes på engelsk.
  3. Frokostmøter: Vi arrangerer gjennom hele året en rekke frokostmøter med aktuelle temaer. Følg med på kommende aktiviteter som legges ut i begynnelsen av hvert semester.