Knytt seriøse internasjonale kontakter – effektivt og uten kostnader

Landseminar, middels

Når et statsoverhode kommer på besøk til Norge er de ledsaget av en forretningsdelegasjon på høyt nivå. Dette gir norske bedrifter større sikkerhet for at det er seriøse bedrifter som deltar i arrangementet. Forretningsbesøkene kan ha flere former. Fra store delegasjonsbesøk som gjennomføres med seminar og matchmaking, til mindre der man ofte møtes i det aktuelle lands ambassade i Oslo for direkte samtaler.

Oslo Chamber of Commerce har lang erfaring med mottagelser av delegasjoner fra utlandet. Vi gir også råd og veiledning om å starte opp samarbeid om produksjon, investeringer eller liknende med bedriftene som følger delegasjonen.