School and Kindergarden Assistance

Relocation-prosessen til din ansatt avhenger i stor grad av hvor godt familien til den ansatte føler seg ivaretatt

iStock_000015522806Medium_SMALL

Vi forstår at foreldre trenger å føle at barna deres får den omsorgen og oppmerksomheten de trenger fra fagfolk med bred og internasjonal erfaring.

Vi håndterer hver families behov helt til barna er trygt innmeldt på den nye skolen