Home Finding

Etabler et nytt hjem raskt og trygt

Tjenesten inneholder:

  • Generell informasjon om leiemarkedet
  • Identifisere og søke etter passende boligområder og prospekter med utgangspunkt i de oppgitte søkekriterene
  • Sette opp og bli med på visninger
  • Hjelpe til med leiekontrakt, forklare uttrykk og innhold, være med på overtakelse, bestille strøm, internett o.l.
  • Gi en introduksjon til området, samt annen praktisk informasjon

Vårt erfarne team har kunnskapen som trengs for å ivareta alle aspektene rundt det å finne bolig. Vi er med den ansatte og den medfølgende familien gjennom hele prosessen, samt å tilpasse seg til de nye omgivelsene, noe som bidrar til et suksessfullt oppdrag.

Bestill Home Finding her

Vårt team vil hjelpe din ansatt å føle seg hjemme fra dag en!