Repatriation to Norway – a successful return

Repatriation, uten tekst, medium size

Selskaper investerer store summer i form av penger, tid og kunnskap når man sender en ansatt ut på utenlandsopphold. Hva skjer så når oppdraget er over og den ansatte skal tilbake til Norge? For å sikre at den ansatte bruker den nye kunnskapen og innsikten optimalt, samt at selskapet får igjen for investeringen, har vi utviklet dette kurset. Kurset fokuserer på den ansatte og familiens prosess rundt hjemkomsten, både på og utenfor jobb. Vi tilbyr en omfattende relocation-tjeneste med en komplett løsning for selskaper som flytter globale talenter rundt i verden.

Sammen med din HR-avdeling utvikler vi det beste rammeverket for en vellykket hjemkomst.