Dual Career and Partner Support

Et program tilrettelagt for å sikre at medfølgende partner blir ivaretatt og får mest mulig ut av sitt opphold i Oslo

Business People Discussion Aspiration Job Search Concept

Hvorvidt medfølgende partner velger å arbeide, studere, ta vare på familie eller bare ønsker å ha litt fri til å nyte livet, gir DCPS veiledning og forslag til hvordan man best kan utnytte tiden og mulighetene som finnes:

  • Velkomstmail/-pakke
  • Detaljert gjennomgang over hva som ønskes
  • Personlig en-til-en velkomstmøte
  • Råd og veiledning for jobbsøkere
  • Individuelle møter med relevante samarbeidsorganisasjoner
  • Oppfølgingsmøter

Kontakt oss for mer informasjon