Individual Membership

Et omfattende toårig, personlig medlemskap som dekker både de sosiale og følelsesmessige behovene til både den ansatte og den medfølgende familien

Shot of a little girl holding a remote control while sitting with her at home

For detaljert informasjon om dette medlemskapet, les mer under:

Hva er inkludert i medlemskapet?

  • Support og rådgivning
  • Dual Career & Partner Support-program
  • «Intro to Norway» individuelt velkomstmøte
  • Nettverk
  • Månedlige eventer, både sosiale og profesjonelle
  • Publications