Kompetanseinnvandring: Hvordan gjør vi Norge til et foretrukket land?

Skal vi sikre Norges velferd og økonomi fremover, er vi avhengige av tilførsel av utenlandsk kompetanse. I flere bransjer er dette behovet allerede betydelig.

Sammen med Forskningsrådet, næringsforeningene i landets største byer og Abelia, står Oslo Chamber of Commerce bak en omfattende studie om kompetanseinnvandring til Norge. Etter at rapporten ble publisert har temaet vært et fast innslag i nasjonale og regionale medier.

Nesten all forskning og kunnskapsoppbygging skjer utenfor Norges grenser. For å opprettholde produktivitet og verdiskapning må vi derfor tiltrekke oss og beholde de beste hodene utenfra. Vi må være et attraktivt sted å komme til for flinke folk som vil utdanne seg, forske og jobbe.

Næringslivet og kommunale myndigheter kan gjøre en del for å stimulere til kompetanseinnvandring. Men det trengs også en nasjonal policy på dette feltet, slik de har i for eksempel Danmark og Canada. Vi må ikke glemme at de beste kan velge og vrake blant jobber i hele verden.