Personvernerklæring

Vi i Oslo Chamber of Commerce tar dine personopplysninger på alvor og vi lover å behandle dem på en sikker måte så lenge de er lagret hos oss.

Formålet med behandling av personopplysninger
Formålet med å bruke personopplysninger og hvilke typer personopplysninger vi skal bruke, vil være spesifikt opplyst eller fremgå av sammenhengen i din kontakt med oss. Formålene for vår behandling av personopplysninger er vanligvis å håndtere henvendelser fra deg eller å kunne gi deg en tjeneste eller produkter som du har bedt om.

Rammene for vår behandling av personopplysninger
Vår behandling av personopplysningene skjer innenfor rammen av gjeldende norsk lov og forskrift. Det rettslige grunnlaget er som følger:

  • Behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale med deg (for eksempel ditt medlemskap hos oss), å utføre gjøremål i forkant av slik avtale, utføre tjenester du har bestilt av oss eller for at OCC skal oppfylle en rettslig forpliktelse
  • Du har gitt oss et særskilt samtykke til en nærmere angitt type behandling, som for eksempel å abonnere på nyhetsbrev/publikasjoner og/eller motta invitasjoner. Dette avklares som regel ved inngåelse av medlemskap. Vi gir deg aldri tillatelse til å samtykke på vegne av andre i bedriften.
  • Du har gitt oss samtykke til å behandle dine data for å kunne utføre et oppdrag du har bestilt fra en av våre avdelinger.

Du vil alltid gis mulighet til å fjernes fra våre lister og systemer dersom du foretrekker det.

Sletting og anonymisering
Vi vil slette personopplysningene når vi har håndtert din henvendelse, oppfylt avtalen eller vår rettslige forpliktelse. Opplysninger som vi bruker til distribusjons- eller markedsføringsformål, vil vi slette dersom du ber oss om det, enten ved at du kontakter oss, som forklart nedenfor, eller i linker i våre e-poster til deg.
Alternativt til sletting, kan vi fjerne identifiserende opplysninger fra personopplysningene, slik at opplysningene ikke lenger kan knyttes til deg (anonymisering). Slik anonym informasjon kan vi bruke i vårt erfaringsarkiv og for å utarbeide analyser og statistikk, for å tilpasse og utvikle OCCs tjenester i forhold til forbrukernes ønsker og behov.

Lagring av personopplysninger
Personopplysningene vil lagres på Microsofts servere i Europa. Dersom det blir aktuelt å gi Microsoft i andre land midlertidig tilgang til systemer der opplysningene er lagret, for eksempel ved feilretting, så er tilfredsstillende personverngarantier sikret gjennom EU-standardavtale og/eller EU/US Privacy Shield-avtalen. Vi har inngått databehandleravtaler med alle våre eksterne leverandører og er sikre på at alle som behandler personopplysninger for oss følger de nye reglene.

Kontakt
Kontakt oss på mail@chamber.no om du vil ha innsyn i, få utlevert, korrigere eller slette personopplysninger som er lagret om deg. Du kan på samme måte protestere mot, kreve begrensning av eller trekke tilbake samtykke til behandlingen av personopplysninger. For øvrig har du mulighet til å klage over behandlingen av dine personopplysninger til Datatilsynet.