Samfunnsansvar

Samfunnsansvar bidrar også til fortjeneste, med gode ringvirkninger langt utover bedriften. I Oslo Chamber of Commerce trekker vi særlig frem:

Oslo For Peace Award
Oslo For Peace Award

Oslo Business for Peace Award

Som en del av International Chamber of Commerce (ICC) er vi tilknyttet ordningen av «Merchants of Peace». Her har visjonen siden stiftelsen etter første verdenskrig vært at all handel skal være forankret i fredelige relasjoner. Inspirert av dette var Oslo Chamber of Commerce med på å starte opp Oslo Business for Peace Award i 2007. «Forretningsverdenens Nobelpris» deles hvert år ut i Oslo Rådhus til ledere fra næringslivet som bidrar til fred og stabilitet gjennom å dele sin fortjeneste med lokalsamfunnet.