Kristiania Børs og Kristiania Handelsstands Forening var de drivende kreftene ved etableringen av Kristiania Handelskammer i 1908

Kristiania Handelskammer ble det første norske handelskammer med et klart og tydelig formål; «å være et handelsråd for å ivareta og fremme Kristianias kommersielle interesser». Bak etableringen sto 33 visjonære næringsorganisasjoner fra handel, skipsfart, industri samt bank og finans, og på grunn av det tette samarbeidet ble handelskammeret samlokalisert med børsen. I 1925 ble navnet endret til Oslo Handelskammer.

Opprinnelig var hovedoppgavene for Oslo Handelskammer lobbyvirksomhet på vegne av næringslivet i Oslo særlig innen kommunikasjoner, havneutbygging og transportutbygging. I takt med at målene ble innfridd flyttet hovedfokuset til å levere produkter og tjenester med vekt på å lette internasjonalisering av næringslivet.

Ved siden av å betjene næringslivet i Oslo har Oslo Chamber of Commerce også vært pådriver for å utvikle andre deler av den norske handelskammerbevegelsen. Den norske avdelingen av International Chamber of Commerce (ICC) ble etablert i 1922, og Det norske Handelskammerforbund i 1990, for å sikre handelskamrenes offisielle posisjon i Norge. Gjennom Det norske Handelskammerforbund har Oslo Chamber of Commerce samarbeid med andre norske handelskamre og næringsforeninger.

I 2014 endret Oslo Handelskammer navn til Oslo Chamber of Commerce, for å fremheve at vi er en del av et globalt nettverk, og den internasjonale møteplassen for våre medlemmer.

Historisk_Bilde
Foto: Oslo Bymuseum