Oslo Chamber of Commerce er en medlemsorganisasjon for norske bedrifter

Oslo Chamber of Commerce gjør det enklere for deg å drive internasjonal business gjennom nettverksbygging, kompetanseheving og rådgivning innen internasjonal handel.

Mer enn 100 års erfaring
Siden etableringen i 1908 har vi jobbet for å ivareta og fremme våre medlemmers interesser. Oslo Chamber of Commerce har et internasjonalt fokus og tilbyr kunnskap og kontakter via verdens største forretningsnettverk. Vi har et bredt spekter av frokostmøter, kurs, seminarer og arrangementer, alle med sikte på å styrke faglig kompetanse og skape nettverk. I 2014 byttet vi navn fra Oslo Handelskammer til Oslo Chamber of Commerce.

Vi ønsker å bidra til å opprettholde norsk konkurranseevne i en global verden. Med hovedfokus på relasjonsbygging og kompetanseheving utvikler Oslo Chamber of Commerce et forretningsmiljø med internasjonalt perspektiv. Vi fremmer en kultur som understøtter og oppfordrer til samarbeid og nytenkning.

Oslo Chamber of Commerce kan bidra til økt lønnsomhet og økt konkurransekraft gjennom:

Les mer om medlemskap