Vi rebrander

I over hundre år har vi jobbet for å ivareta og fremme våre medlemmers interesser. Vi har bidratt til å opprettholde norsk konkurransekraft i en global verden med hovedfokus på relasjonsbygging og forretningsnettverk, og vi har konsekvent hatt en visjon om å gjøre internasjonal handel enkel, trygg og tilgjengelig for alle.

Vi brenner for å skape verdier for våre medlemmer, og vår ambisjon har utelukkende vært å skape vekst. Vi fremmer en kultur som støtter og oppmuntrer til samarbeid og innovasjon, og nå har vi endelig satt av tid til å bruke dette på vår egen merkevare.

 

 

For å ta en sterkere posisjon med vårt nettverk, med våre partnere og med vår målgruppe, har vi innsett at vi har måttet gjøre visse forbedringer som konsekvent formidler budskapet vi ønsker at du skal assosiere med merkevaren vår.

I samarbeid med Mediehuset Bergen, har vi derfor utarbeidet vår nye visuelle identitet, som vi håper vil bidra til en tydelig posisjonering, utvikling og vekst, samtidig som vi opprettholder vår identitet.

 

 

Si derfor velkommen til nye Oslo Chamber of Commerce. Samme selskap, men i ny drakt.

 

We use cookies in order to give you the best possible experience on our website. By continuing to use this site, you agree to our use of cookies.
Accept