Norstella

20. oktober var vi invitert til Norstellas møte om International Trade Facilitation. Vi snakket om tolldokumentet for midlertidig import ATA Carnet, og hvordan det snart skal digitaliseres. Tolletaten fortalte Tollvesenet om prosessen med hvordan de har jobbet, for å være forberedt på å teste systemet og være et av de første landene som deltar i piloten i regi av Det internasjonale handelskammeret. Faktisk er Tolletaten en av de første tollorganisasjonene i verden som tester hvordan systemet fungerer.

We use cookies in order to give you the best possible experience on our website. By continuing to use this site, you agree to our use of cookies.
Accept