Digitaliseringen har raskt endret landskapet for internasjonal handel og koblet verden sammen på måter som tidligere var uante.

Samtidig har ikke de globale reglene klart å holde følge med denne utviklingen. I dag legger utdaterte forskrifter hindringer i veien for digitaliseringen og hemmer utviklingen av den digitale økonomien. Den internasjonale handelskammeren (ICC) jobber derfor med å oppdatere de globale spillereglene og legge til rette for digitalisering, digital handel og grensekryssende datastrømmer.

Samtidig har ikke de globale reglene klart å holde følge med denne utviklingen. I dag legger utdaterte forskrifter hindringer i veien for digitaliseringen og hemmer utviklingen av den digitale økonomien. Den internasjonale handelskammeren (ICC) jobber derfor med å oppdatere de globale spillereglene og legge til rette for digitalisering, digital handel og grensekryssende datastrømmer.

Nedlastning

Hva gjør komitéen?

Komiteen for digital økonomi jobber med spørsmål som direkte knytter seg til digitalisering og utviklingen av den digitale økonomien, inkludert kunstig intelligens (AI), cybersikkerhet, personvern, digitale tjenester, netthandel og grensekryssende datastrømmer. Viktige tverrgående spørsmål for komiteen inkluderer hvordan skattesystemene skal tilpasses den digitale økonomien, samt digitalisering av administrative prosesser innen handelsfinansiering og tollprosedyrer.

På den internasjonale arenaen samarbeider ICC tett med Verdenshandelsorganisasjonen (WTO) for å oppdatere og styrke de globale spillereglene og dermed fremme digital handel og kontinuerlig digitalisering av den globale økonomien. ICC følger også utviklingen i EU, da unionen ofte setter internasjonale standarder og europeisk lovgivning kan ha ekstraterritorielle effekter.

Komitéens medlemmer og kontakt

We use cookies in order to give you the best possible experience on our website. By continuing to use this site, you agree to our use of cookies.
Accept