Kommisjoner

Sikring av Norske Forretningsinteresser

ICC Norway
Sikring av norske Forretningsinteresser

Kommisjonenes arbeid sikrer norske forretningsinteresser i ICC og deler ICCs synspunkter med norske myndigheter.

Ekspertdeltakelse i ICC Norge: Bidrag til Global Regelutvikling

Som medlem av ICC Norge kan du være ekspert i en eller flere av våre kommisjoner. Norske kommisjonsmedlemmer bidrar til å utvikle nytt regelverk og gir uttalelser fra ICC. Som ekspert blir du en del av den globale arbeidsgruppen som former retningslinjene for ditt fagområde på verdensbasis.

Nettverksmuligheter: Aktivitet i Norske Ekspertgrupper innen ICC

I tillegg til å delta i det globale kommisjonsarbeidet, er du en del av et nettverk med norske eksperter innen samme fagområde. Dette gir muligheten til å diskutere aktuelle saker med kolleger og enighet om norske standpunkter i globale spørsmål i kommisjonene.

Globale forbindelser: Verdifullt Nettverk gjennom våre kommisjoner

Deltakelse i kommisjonene gir verdifulle nettverk med fagfolk over hele verden.

We use cookies in order to give you the best possible experience on our website. By continuing to use this site, you agree to our use of cookies.
Accept