Tvisteløsning

Oslo Chamber of Commerces’ Institutt for Voldgift og Alternativ Tvisteløsning tilbyr tjenester innen kommersiell tvisteløsning på nasjonalt og internasjonalt nivå.

Oslo Chamber of Commerce

Institutt for Voldgift og Alternativ Tvisteløsning

Vi tilbyr metoder for voldgift og mekling som et privat alternativ til de offentlige domstolene og er Norges eneste organ for institusjonell tvisteløsning.

Voldgiftsdommere tilknyttet Instituttet består av forretningsadvokater, dommere og jus-professorer som er blant landets mest erfarne innen alternativ tvisteløsning.

Metodene som tilbys er voldgift, forenklet voldgift, mekling og ekspertbistand for forebyggelse av tvister.

Vi hjelper også med råd om bruk av voldgift og tvisteløsningsklausuler ved kontraktsinngåelse.

Styret i instituttet

Styret i Instituttet

Leder

Advokat (H) Ola Ø. Nisja, Wikborg Rein

Styremedlemmer

Tingrettsdommer Thor Henning Auestad, Stavanger tingrett

Professor dr. juris Giuditta Cordero-Moss, Universitetet i Oslo, Institutt for privatrett

Vice President Legal Olav Hustad, Equinor

Advokat (H) Stephan L. Jervell, Advokatfirma Wiersholm AS

Lawyer Anne Hesjedal Sending, Haavind

Professor Knut Kaasen, dr. juris, Universitetet i Oslo, Nordisk Institutt for Sjørett

Advokat (H) Christian Reusch, Simonsen Vogt Wiig

Lisbeth Grambo, Yara International

Advokat (H) Thomas K. Svensen, BA-HR

Advokat Knut Sverre Skurdal Andresen, Schjødt

Advokat Andreas Meidell, Thommessen

Tvisteløsninger

Voldgift

Ved bruk av voldgift overlater partene avgjørelsen av en tvist, som de har fri rådighet over, til en privat domstol.

Fordeler i forhold til bruk av offentlige domstoler:

  • Ekspertise (fritt valg av dommere med bransjekunnskap)
  • Rask behandling (raskere enn vanlig rettergang)
  • Konfidensialitet (saken er unntatt offentlighet)
  • Enklere fullbyrdelse av dommen i mange land iht.  New York-konvensjonen

Forutsetninger:

  • Partnere må ha inngått avtale om bruk av voldgift.

Vær oppmerksom på at ved en avtale om voldgift utelukker man vanlig domstolsbehandling av samme spørsmål og kan ikke anke dommen.

«Enhver tvist i forbindelse med denne kontrakt skal endelig løses ved voldgift i henhold til de til enhver tid gjeldende Regler for voldgift ved Oslo Chamber of Commerce, Institutt for Voldgift og Alternativ Tvisteløsning.»

Privat

Send forespørsel

Takk for din søknad!

Privat

Søknaden din er mottatt,
vi kommer tilbake til deg innen kort tid

Arbitration

Administrasjonsgebyrer

Omtvistet beløp i NOK

Avgift

Mindre enn 500.000

inkl. 4 timers saksbehandling

500.001 – 10.000.000

inkl. 7 timers saksbehandling

10.000.001 – 100.000.000

inkl. 10 timers saksbehandling

100.000.000 eller mer

inkl. 15 timers saksbehandling

Varighet utover det angitte antall timer faktureres med en timepris på kr 1.150,-

Avbestillingsgebyr

Et avbestillingsgebyr på kr 10.000,- vil bli belastet ved heving av saken.

Become a member of the worlds largest business network

We use cookies in order to give you the best possible experience on our website. By continuing to use this site, you agree to our use of cookies.
Accept