Sertifisering av eksportdokumenter

Opprinnelsessertifikat er et sertifikat som dokumenterer opprinnelsen til varene

Sertifisering av eksportdokumenter

Digitalisert sertifisering av vareopprinnelse

Certificate of Origin (Opprinnelsesbevis) er et dokument som viser varens opprinnelse. Dette kan brukes der importøren/importlandets myndighet krever bevis for opprinnelse, men hvor det ikke foreligger særskilte skjemaer for dette. I og med at det er et såkalt «ikke-preferensielt opprinnelsesbevis», gir det ikke tollfordeler i importlandet.

Dersom importlandets myndighet krever et opprinnelsesbevis, skal dette legges frem for tollmyndighetene i importlandet. Ved bruk av et slikt, uten krav om konsulatregistrering, er det som regel tilstrekkelig at dokumentet attesteres eller viseres. Enkelte land krever i tillegg at ambassade eller konsulat legaliserer dokumentet. Det anbefales kontakt med importør for nærmere opplysninger om de særskilte legaliseringskravene.

Dokumentene som trenger sertifisering, skal sendes inn via vårt elektroniske system for sertifisering av dokumenter, essCert.

Alt du trenger å vite

Oslo Chamber of Commerce sertifiserer

 • ikke-preferensielle opprinnelsesbevis (Non-preferential Certificate of Origin)
 • faktura og proformafaktura
 • kontrakter, agentavtaler og erklæringer
 • helsesertifikat for fisk
 • visumsøknader

Framgangsmåte

EssCert er vårt elektroniske system for sertifisering av dokumenter. Det er raskt og enkelt å registrere et opprinnelsesbevis gjennom essCert. Systemet lagrer informasjonen, så du ikke trenger å oppgi dette neste gang du søker.

EssCert gir oversikt over dokumenter utstedt til deg eller din bedrift, som både forenkler overholdelse og øker kontroll. Du kan søke om konto allerede i dag og tydelig se hvordan prosessene strømlinjeformes.

For sertifisering av dokumenter, skal denne prosedyren følges:

 1. Opprett brukerkonto hos essCert.
 2. Søk om å få opprette profil ved å laste ned og fylle ut en «Formal Undertaking».
 3. Send skjemaet ferdig utfylt til register@esscert.com.
 4. Innen én arbeidsdag vil du få e-post med innloggingsinformasjon.
 5. Fyll ut «Certificate of Origin» på nett, og send dette inn sammen med støttedokumenter som bekrefter opprinnelsen. Dette kan for eksempel være en eksportfaktura.
 6. Når søknaden er godkjent, og dokumentene sertifisert, vil du få e-post om dette.
 7. Det sertifiserte dokumentet skrives ut fra din profil i essCert. Print på hvitt papir.
 8. Hvis du trenger et manuelt stemplet og signert dokument, kan du få det skrevet ut hos oss. Du må da fylle ut all informasjon, og velge «Print at the Chamber». Dokumentet vil da sendes manuelt stemplet og signert til deg per post.

Dokumentene blir behandlet innen tre timer etter at de er sendt inn, hver ukedag i tidsrommet 0830 –1530.

Hvis du ønsker at vi sertifiserer fakturaer eller andre dokumenter, kan du enkelt laste også disse opp via essCert.

Formal undertaking

En formell forpliktelse skal gis av en søker ved første gangs søknad om sertifikater eller opprinnelse eller sertifisering av internasjonale handelsdokumenter. Dokumentet skal være signert av en underskriver fra selskapet. Den formelle forpliktelsen må fornyes årlig.

Link til skjema

Link til regler (Lovdata)

Prisliste for sertifisering

Opprinnelsesbevis, digitalt (medlemspris): 790 kr
Opprinnelsesbevis, digitalt (ikke-medlemmer): 1 090 kr

Opprinnelsesbevis, «Chamber print» (medlemspris): 1 040 kr
Opprinnelsesbevis, «Chamber print» (ikke-medlemmer): 1 200 kr

Øvrige eksportdokumenter, sendt inn via EssCert (medlemspris):
790 kr
Øvrige eksportdokumenter, sendt inn via EssCert (ikke-medlemmer):
1 090 kr

Sertifisering, eksportdokumenter, fysisk stempling (medlemspris):1040 kr
Sertifisering, eksportdokumenter, fysisk stempling (ikke-medlemmer):1200 kr

Sertifisering av kopier: 420 kr
Alle priser er eks. MVA

Become a member of the worlds largest business network

We use cookies in order to give you the best possible experience on our website. By continuing to use this site, you agree to our use of cookies.
Accept