• Varene må eies av en fysisk eller juridisk person, bosatt eller etablert i et land utenfor innførselslandet. Representanten skal ikke være bosatt i innførselslandet.
  • Varene må ikke lånes eller leies ut.
  • Varene må ikke bearbeides i innførselslandet.
  • Varene skal returneres til utførselslandet, forbruksvarer kan altså ikke stå på et carnet.
  • Varene må kunne forevises til tollen ved utførsel.
  • Varene som er oppført i carnetet skal være produsert eller innfortollet i Norge.
  • Dersom ATA-carnetet sendes med speditør eller transportør, anbefaler vi at det utstedes en fullmakt på engelsk til vedkommende.
  • Et ATA-carnet kan benyttes til ti turer.
  • For carneter med vareverdi over tre millioner kroner, kreves det garanti.

Oslo Chamber of Commerce fraråder å benytte carnet for reiser med tog, da det har vist seg vanskelig å få tollstemplet carnetet ved inn- og utreise.

We use cookies in order to give you the best possible experience on our website. By continuing to use this site, you agree to our use of cookies.
Accept