For at norske handelskamre skal utstede et ATA-carnet til en person eller et selskap, må

  • selskapet være registrert i Norge
  • enkeltpersonforetak og privatpersoner stille garanti
  • søkere ikke ha åpne tvistesaker som skyldes misbruk av tidligere utstedte ATA-carneter
  • søkere som ikke har god kredittverdighet stille garanti. Garantibeløpet skal deponeres på en konto som ikke er rentebærende for kunden.
  • varene være produsert eller innfortollet i Norge

Vi kredittsjekker alle våre kunder.

We use cookies in order to give you the best possible experience on our website. By continuing to use this site, you agree to our use of cookies.
Accept