Et ATA-carnet kan brukes for varer i tre hovedkategorier:

Yrkesutstyr

ATA-carnetet gjelder for yrkesutstyr til midlertidig bruk i innførselslandet. Foruten generelle vilkår for carneter, stilles følgende krav:

 • Utstyret skal kun benyttes i yrkessammenheng.
 • Utstyret skal ikke benyttes ved bearbeidelse eller produksjon av varer.
 • Kjøretøy skal kun benyttes i konkurranser.
 • Utstyret skal ikke brukes til å utnytte naturressurser, til å oppføre, reparere eller vedlikeholde bygninger, til jordarbeid eller liknende.

Eksempler på yrkesutstyr er

 • kameraer, lyd- og lysutstyr for presse og filmskapere
 • testutstyr av ulik art
 • verktøy
 • rallybiler og motorsykler til bruk i konkurranser
 • hester (her gjelder egne regler – se eget punkt)

Vareprøver

Med vareprøver menes en vare som skal vises fram i innførselslandet, for så å tas med tilbake til Norge for eventuell produksjon senere. Det stilles følgende vilkår for å kunne benytte et carnet:

 • Varene innføres kun i den hensikt å skulle vises eller demonstreres i importlandet for prospektive kunder.
 • Varene skal produseres utenfor innførselslandet.
 • Varene skal ikke selges eller gis bort.

Eksempler på vareprøver er klær, sko og prøvekolleksjoner.

Varer til bruk på messer og utstillinger

ATA-carnetet kan anvendes for varer som skal vises eller benyttes på utstillinger, messer, møter eller lignende arrangementer. Foruten varer som skal utstilles eller demonstreres, kan ATA-carnetet også benyttes for montermateriell, demonstrasjonshjelpemiddel, multimediautstyr og lignende.

Varer som kun skal utdeles gratis til besøkende, skal ikke føres opp på carnetet. Dette gjelder også varer til forbruk. Alle varer skal tas med tilbake til Norge.

Eksempler på messe- og utstillingsmateriell er

 • materiell til stands
 • dekorasjon
 • reklame og demonstrasjonsmateriell
We use cookies in order to give you the best possible experience on our website. By continuing to use this site, you agree to our use of cookies.
Accept