Et ATA-carnet er et midlertidig tollpass. Det må stemples hver gang du passerer et nytt land eller tollområde (EU er ett tollområde).

Her følger en kort beskrivelse av carnetet, og hvordan det brukes på reise.

Carnetets bestanddeler

Carnetet består av en forside, counterfoils, vouchers og en bakside.

Counterfoils er arkene som er plassert fremst i carnetet. De fungerer som bevis for hvilke varer som er stemplet og hvor de er stemplet.

Vouchers er arkene som tolleren river ut. De er tollstedets bevis ved grensepasseringen, og fungerer som tolldeklarasjon.

Arkene har forskjellige farger. De gule stemples av norsk tollmyndighet ved eksport og re-import til og fra Norge, de hvite stemples av tollmyndighetene i importlandet ved import og re-eksport, og de blå stemples ved gjennomreise i ett transitteringsområde (se eksempel lenger ned).

Å åpne carnetet

Når Carnetet skal åpnes, må innehaver signere nederst til høyre på forsiden.

Carnetet må stemples av norsk toll i forbindelse med den første avreisen for å være gyldig. Dette gjøres nederst til venstre i det grå feltet på carnetets forside.

Bruk av carnetet på reise

Hver gang du reiser inn i og ut av et nytt land eller tollområde, må carnetet stemples av en toller. Det fungerer slik:

 1. Du stopper på rød sone i tollen.
 2. Tolleren stempler counterfoil og voucher, registrerer varene og signerer. Det er viktig at det påføres identisk informasjon på counterfoil og voucher.
 3. Du signerer nederst til høyre på voucheren, og dato for tollpassering påføres.
 4. Tolleren tar voucheren ut av carnetet, beholder det og du kan reise videre.

Husk at EU er ett tollområde. Det holder med et stempel inn i og et ut av EU på samme tur.

Dersom ATA-carnetet sendes med speditør eller transportør, anbefaler vi at det utstedes en fullmakt på engelsk til vedkommende.

Eksempel på stemplingsprosessen på en reise fra Norge til Sveits, via ulike EU-land

 1. Før utreise skal grønn forside åpnes av norske tollmyndigheter.
 2. Når Norge forlates, skal gult eksportark stemples på norsk side.
 3. På reise gjennom EU, skal det stemples på blått transittark inn i EU.
 4. Ved reise ut av EU, skal blått transittark stemples. For eksempel på grensen mellom Tyskland og Sveits.
 5. På sveitsisk side skal hvitt importark stemples.
 6. Ut av Sveits skal hvitt re-eksportark stemples, for eksempel på flyplassen.
 7. Inn i Norge, for eksempel på flyplassen, skal gult re-importark stemples.
We use cookies in order to give you the best possible experience on our website. By continuing to use this site, you agree to our use of cookies.
Accept