Etter bruk må carnetet returneres til utstedende handelskammer innen fem uker etter gyldighetsfristen. Depositumet (og garantibeløpet) vil kun bli refundert dersom carnetet er riktig brukt og returnert innen fristen.

Dersom carnetet blir brukt feil er innehaver juridisk ansvarlig.

We use cookies in order to give you the best possible experience on our website. By continuing to use this site, you agree to our use of cookies.
Accept