Når det skal benyttes carnet for hest, gjelder særskilte regler. Det utstedes kun når hesten skal brukes i konkurranser.

Privatpersoner eller firmaer med lav kredittrating må stille garanti som tilsvarer 30 prosent av totalverdien på varelisten i carnetet. Beløpet skal dekke eventuell merverdiavgift som Oslo Chamber of Commerce må betale til utenlandske tollmyndigheter hvis hesten ikke blir gjenutført innen carnetets gyldighet (et år).

Hvis du er medlem av Norges Rytterforbund eller Øvrevoll Veddeløpsbane AS skal du ta kontakt med dem når du skal bestille.

Ufylling av varelisten

På varelisten skal hestens navn, ID-nummer, farge, fødselsdato, kjønn og markedsverdi være oppført.

Betaling

Hvis det bestilles carnet gjennom Norges Rytterforbund eller Øvrevoll Veddeløpsbane AS, må rytteren (eller representanten) betale faktura før carnetet hentes.

Rytterforbundet eller Øvrevoll Veddeløpsbane AS står da som carnetinnehaver, men fakturaen sendes direkte til rytteren (eller representanten).

Helse- og identifikasjonskrav ved inn- og utførsel av hester til og fra Norge

På Mattilsynets nettsider finner du mer informasjon om krav til inn- og utførsel av hest til og fra Norge:

We use cookies in order to give you the best possible experience on our website. By continuing to use this site, you agree to our use of cookies.
Accept