Tollkrav og reguleringsavgift

Dersom carnetvarene ikke er gjeninnført til Norge innen gyldighetsfristen, krever innførselslandet at varene innfortolles der.

Deretter vil Oslo Chamber of Commerce motta et tollkrav tilsvarende cirka 30 prosent av vareverdien. Kravet består av moms, straffetoll og eventuelle renter. Det betales av Oslo Chamber of Commerce, men viderefaktureres til carnetets innehaver.

Dette gjelder både varer som er blitt igjen, gitt bort, solgt og stjålet i utlandet.

Hvis innehaver ikke har stemplet re-eksportarket, krever enkelte land (blant annet Sveits, USA, Singapore, Østerrike) en avgift for å regulere carnetet i ettertid, selv når utstyret er gjeninnført til Norge.

Beslag av depositum og eventuell garanti

Carnetet skal alltid returneres til utstedende handelskammer etter bruk, senest fem uker etter gyldighetsfristen. Hvis carnetet ikke returneres innen denne fristen, beslaglegges depositumet.

Det er viktig å konsultere handelskammeret umiddelbart når det oppstår problemer, slik at handelskammeret kan bidra til å minske skadene underveis. Det er som regel for sent å regulere et carnet når gyldighetsfristen er gått ut.

Det anbefales at man tegner en forsikring som dekker eventuelle tollkrav i forbindelse med tyveri av carnetvarer.

We use cookies in order to give you the best possible experience on our website. By continuing to use this site, you agree to our use of cookies.
Accept