Oslo Chamber of Commerce

Oslo Chamber of Commerce er en medlemsorganisasjon for norske bedrifter. Vi gjør det enklere å drive internasjonal business gjennom nettverksbygging, kompetanseheving og rådgivning innen internasjonal handel

En medlemsorganisasjon for norske bedrifter

Mer enn 100 års erfaring

Siden etableringen i 1908 har vi i Oslo Chamber of Commerce jobbet for å ivareta og fremme våre medlemmers interesser. Vi har et internasjonalt fokus og tilbyr kunnskap og kontakter via verdens største forretningsnettverk.

Vi har et bredt spekter av frokostmøter, kurs, seminarer og arrangementer, alle med sikte på å styrke faglig kompetanse og skape nettverk. I 2014 byttet vi navn fra Oslo Handelskammer til Oslo Chamber of Commerce.

Vi ønsker å bidra til å opprettholde norsk konkurranseevne i en global verden. Med hovedfokus på relasjonsbygging og kompetanseheving utvikler Oslo Chamber of Commerce et forretningsmiljø med internasjonalt perspektiv.

Vi stimulerer en kultur som understøtter og oppfordrer til samarbeid og nytenkning.

Oslo Chamber of Commerce kan bidra til økt lønnsomhet og økt konkurransekraft gjennom

  • nettverksbygging
  • kompetanseheving
  • rådgiving
  • eksportdokumenter

Historien bak Oslo Chamber of Commerce

Kristiania Børs og Christiania Handelsstands Forening var de drivende kreftene ved etableringen av Kristiania Handelskammer i 1908.

Kristiania Handelskammer var det første norske handelskammeret med et klart og tydelig formål: «å være et handelsråd for å ivareta og fremme Kristianias kommersielle interesser». Bak etableringen sto 33 visjonære næringsorganisasjoner fra handel, skipsfart, industri, bank og finans. Handelskammeret ble snart samlokalisert med børsen, og i 1925 ble navnet endret til Oslo Handelskammer.

Opprinnelig var Oslo Handelskammers hovedoppgave for næringslivet i Oslo særlig lobbyvirksomhet innen kommunikasjon, havneutbygging og transportutbygging. I takt med at målene ble innfridd ble hovedfokuset internasjonalisering av næringslivet.

Ved siden av å betjene næringslivet i Oslo, har Oslo Chamber of Commerce vært pådriver for å utvikle andre deler av den norske handelskammerbevegelsen. Den norske avdelingen av International Chamber of Commerce (ICC) ble etablert i 1922, og Det norske Handelskammerforbund i 1990, for å sikre handelskamrenes offisielle posisjon i Norge. Gjennom Det norske Handelskammerforbund samarbeider Oslo Chamber of Commerce med andre norske handelskamre og næringsforeninger.

For å fremheve at handelskammeret er en del av et globalt nettverk og en internasjonal møteplass for våre medlemmer, endret Oslo Handelskammer i 2014 navn til Oslo Chamber of Commerce.

Samfunnsansvar

Oslo Chamber of Commerce er bevisst sitt samfunnsansvar, og gjennomfører tiltak som bidrar til fortjeneste, samtidig som det har gode ringvirkninger langt utover bedriften. I Oslo Chamber of Commerce trekker vi særlig frem at vi, som en del av International Chamber of Commerce (ICC), er tilknyttet ordningen av «Merchants of Peace».

Siden stiftelsen etter første verdenskrig, har visjonen vært at all handel skal være forankret i fredelige relasjoner. Inspirert av dette, var Oslo Chamber of Commerce med på å starte opp Oslo Business for Peace Award i 2007. «Forretningsverdenens Nobelpris» deles ut hvert år i Oslo Rådhus til ledere fra næringslivet som bidrar til fred og stabilitet gjennom å dele sin fortjeneste med lokalsamfunnet.

Besøksadresse

St. Olavs gate 27

0166 Oslo

Adkomst fra Pilestredet

Åpne i Google maps

Postadresse

Oslo Chamber of

Commerce

Postboks 2874 Solli

0230 Oslo

Åpningstider

Man – Fre

08:30 – 15:30

Ansatte

Styret og styremedlemmer

Chair

Head of 1st Line Risk, Audun Iversen

Danske Bank

Vice Chair

CEO, and owner Grete Johanne Koht Astad

Tollkonsult AS

Board member

CEO, Ramin Shakori

Shakori WPS

Board member

Hanne Skogen

Innovasjon Norge

Board member

Marketing Manager, Marianne Ek

Øvrevoll Galopp AS

Board member

Kristian Wulfsberg Majer

Motivation Branding

Board member

Olav Godtfried Hermansen

Private member Oslo Chamber of Commerce