Midlertidige innførsler i tolldeklarasjonsoversikten

Meld fra til Tolletaten hvis en midlertidig innført vare ikke skal gjenutføres eller hvis varene er gjenutført.

Hva gjør du hvis du har importert varer midlertidig, men varene av ulike årsaker ikke blir gjenutført?
Kontakt Tolletaten post@toll.no og be om at deklarasjonen endres til en ordinær fortolling.

Hva gjør du hvis en midlertidig innført vare er gjenutført, og dette ikke er registrert i tolldeklarasjonsoversikten?
Du må oppgi ekspedisjons- og løpenummer på den midlertidige innførselen og gjenutførselen slik at vi kan avskrive tolldeklarasjonene mot hverandre i TVINN. Hvis du ikke søker om avskriving innen gjenutførselsfristen på ett år etter fortollingsdato, vil Tolletaten omgjøre tolldeklarasjonen til ordinær innførsel, og du blir belastet med importavgiftene.