Regler for bruk av ATA-carnet

  • Varene må eies av en fysisk eller juridisk person, bosatt eller etablert i et land utenfor innførselslandet.  Representanten skal ikke være bosatt i innførselslandet.
  • Varene må ikke lånes eller leies ut.
  • Varene må ikke bearbeides i innførselslandet.
  • Varene skal returneres til utførselslandet, forbruksvarer kan altså ikke stå på et carnet.
  • Varene må kunne forevises til tollen ved utførsel.
  • Varene som er oppført i carnetet skal være produsert eller innfortollet i Norge.
  • Dersom ATA-carnetet sendes med speditør/transportør, anbefaler vi at det utstedes en fullmakt på engelsk til vedkommende.
  • Et ATA-carnet kan benyttes til 10 turer.
  • For carneter med en vareverdi over 3 millioner kroner kreves garanti.

Oslo Chamber of Commerce fraråder å benytte carnet for reiser med tog, da det har vist seg vanskelig å få tollstemplet carnetet ved inn- og utreise.