Konsekvenser ved feil bruk

Konsekvenser ved feil bruk:

 • Tollkrav / Reguleringsavgift.
 • Beslag av depositum og eventuell garanti.
 • Strengere krav ved senere carnetsøknader.

Fortolling av varer

 • Dersom carnetvarene ikke er gjeninnført til Norge innen gyldighetsfristen, krever innførselslandet at varene innfortolles der.
 • Oslo Chamber of Commerce mottar et tollkrav tilsvarende ca 30% av vareverdien. Kravet består av moms, straffetoll og evt renter.
 • Kravet betales av Oslo Chamber of Commerce, men viderefaktureres til carnetets innehaver.
 • Dette gjelder varer som er:
  – blitt stående igjen
  – gitt bort
  – solgt
  – stjålet i utlandet

Reguleringsavgift

 • Selv om utstyret er gjeninnført til Norge, krever enkelte land (bl.a. Sveits, USA, Singapore, Østerrike) en avgift for å regulere carnetet i ettertid
 • Dette blir aktuelt når innehaver ikke har stemplet re-eksportarket

Retur av carnetet – VIKTIG!

 • Carnetet skal ALLTID returneres utstedende handelskammer etter bruk, senest 5 uker etter gyldighetsfristen.
 • Hvis carnetet ikke returneres innen 5 uker etter fristen, beslaglegges depositumet.

 Kontakt handelskammeret hvis det oppstår problemer underveis

 • Det er viktig å konsultere handelskammeret umiddelbart hvis det oppstår problemer underveis, slik at vi kan minske skadene.
 • Det er som regel for sent å regulere et carnet når gyldighetsfristen er gått ut.
 • Det anbefales at man tegner en forsikring som dekker eventuelle tollkrav i forbindelse med tyveri av carnetvarer.