Hvordan bruker jeg ATA-carnet?

Et ATA-carnet er et midlertidig tollpass og må stemples hver gang du passerer et nytt land/tollområde (EU er et tollområde). Du stopper på rød sone, tolleren noterer i carnetet hvilke varer du har med deg, signerer og stempler i dokumentet og du kan fortsette din reise. Nedenfor følger en kort innføring i bruk av carnet.

Carnetet består av forside, counterfoils, vouchers og bakside

 • Counterfoils = ark plassert helt foran i carnetet. De er ditt bevis for hvilke varer som er stemplet og ved hvilke tollsteder.
 • Vouchers = ark som tolleren river ut av carnetet. De er tollstedets bevis ved grensepasseringen og fungerer som en tolldeklarasjon.

Carnetarkenes farger

 • De gule arkene stemples av norsk tollmyndighet ved eksport fra og re-import til Norge.
 • De hvite arkene stemples av tollmyndighetene i importlandet ved import og re-eksport.
 • De blå arkene stemples ved gjennomreise i ett transitteringsområde.

Å åpne carnetet

 • Carnetinnehaver må signere nederst til høyre på carnetets forside.
 • Carnetet MÅ stemples av norsk toll i f.m. den første avreisen for å være gyldig.
 • Dette gjøres nederst til venstre i det grå feltet på carnetets forside.

Bruk av carnet på reise

 • Carnetet stemples hver gang du reiser inn i og ut av et nytt land/tollområde.
 • Tolleren stempler riktig counterfoil og voucher og registrerer hvilke varer som følger med carnetet.
 • Det er da viktig at det påføres identisk informasjon på både counterfoil og voucher.
 • Innehaver signerer nederst til høyre på voucheren. Dato påføres ved tollpassering.
 • Tolltjenestemannen river ut voucheren.
 • Husk at EU er ett tollområde.  Det holder med 1 stempel inn i EU og 1 ut av EU på samme tur.
 • Det kan være lurt å skrive en fullmakt til den som reiser med carnetet!

Et eksempel på stempling ved en reise fra Norge til Sveits via ulike EU-land

 • Grønn forside: må åpnes av norske tollmyndigheter før utreise.
 • Gult eksportark: stemples på norsk side når du forlater landet.
 • Blått transittark: stemples inn i EU fordi du reiser gjennom EU.
 • Blått transittark: stemples ut av EU, for eksempel på grensen Tyskland/Sveits.
 • Hvitt importark: stemples inn i Sveits på sveitsisk side.
 • Hvitt re-eksportark: stemples ut av Sveits, for eksempel på flyplassen.
 • Gult re-importark: stemples inn i Norge, for eksempel på Gardermoen.
 • Grønnbakside

Retur etter bruk

 • Carnetet må returneres til utstedende handelskammer etter bruk og senest innen 5 uker etter gyldighetsfristen.
 • Depositumet (og garantibeløpet) vil kun bli refundert dersom carnetet er brukt riktig og carnetet er returnert innen fristen.
 • Det er innehaver som er juridisk ansvarlig dersom carnetet blir brukt feil.