Carnet for hest

Når du reiser med hest på carnet gjelder egne regler

Hvis du er medlem av Norges Rytterforbund eller Øvrevoll Veddeløpsbane AS, så ta kontakt med dem hvis, og når du skal bestille carnet for hest. Carnet lages KUN i forbindelse med konkurranser.

Privatpersoner eller firmaer med lav kredittrating må stille en garanti som tilsvarer 30% av totalverdien. Beløpet skal eventuelt dekke merverdiavgift som Oslo Chamber of Commerce må betale til utenlandske tollmyndigheter hvis hesten(e) ikke blir gjenutført innen carnetets gyldighet (1 år)

Ufylling av varelisten

På varelisten skal hestens navn, ID-nummer, farge, fødselsdato og kjønn være oppført. Du må også føre opp riktig markedsverdi på hesten.

Betaling

Ved bestilling av carnet gjennom Norges Rytterforbund eller Øvrevoll Veddeløpsbane AS må rytteren/representanten betale faktura på forhånd, før man henter carnetet.

Rytterforbundet/Øvrevoll står da som carnetinnehaver, men fakturaen sendes direkte til rytteren/representanten.
 

Helse- og identifikasjonskrav ved inn- og utførsel av hester til/fra Norge.

Identifikasjon av hester: https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/import_og_eksport_av_dyr/hestepass_og_helsekort.3871-18

Inn- og utførsel av hester:

https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/import_og_eksport_av_dyr/import_av_kjaledyr_og_konkurransedyr/import_av_hest/

https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/import_og_eksport_av_dyr/eksport_av_dyr/eksport_av_hest.3862