Hvem kan få ATA-carnet?

Norske handelskamre utsteder ATA-carnet til:

 – selskaper som er registrert i Norge
 – enkeltmannsforetak og privatpersoner som stiller garanti

  • Vi kredittsjekker alle våre kunder.
  • Det må stilles garanti dersom søker ikke har god kredittverdighet.
  • Garantibeløpet deponeres på en konto som ikke er rentebærende for kunden.
  • Søker må ikke ha åpne tvistesaker som skyldes misbruk av tidligere utstedte ATA-carneter.
  • Varene må være produsert eller innfortollet i Norge.