eATA carnet pilotprosjekt

Tolldokumentet ATA-carnet digitaliseres, og det er ikke lenge til papirdokumentet blir erstattet av en app!  Vi er glade for at Norge er med i det globale eATA pilotprosjektet, og i tett samarbeid med Tolletaten tester vi nå hele prosessen fra utstedelse og erklæringer til transaksjoner og krav.

eATA carnet piloten har som mål å digitalisere ATA-carneter og de ulike stadier i administrasjonsprosessen – fra utstedelse og deklarasjoner til transaksjoner og tollkrav. Denne siden er utviklet for å hjelpe OCCs eATA-pilotdeltakere med deres digitale ATA-carnet reise.

Formålet med eATA carnet piloten er å validere det digitale ATA-carnet konseptet og å teste at alle faser av administrasjonsprosessen ifm ATA-carnet kan utføres elektronisk, dette for å lette overgangen fra et papirbasert dokument til et digitalt.

Piloten vil innebære at innehaver må bruke både det tradisjonelle papir-carnetet, og det digitale carnet som finnes i eATA-appen.

Piloten gjennomføres i følgende land: Storbritannia, Belgia, Canada, Kina, Sveits og Norge.

Piloten utvides fortløpende, så følg med for oppdateringer. Om du synes dette høres spennende ut, og har lyst til å delta, så ta kontakt med oss for mer informasjon. Om du er med i piloten finner du flere nyttige guider, og en oversikt over hvilke tollstasjoner som deltar HER