Betydelig eksportvekst

Vareeksporten i mars endte på 98,1 milliarder kroner, hele 45,7 prosent mer enn i mars 2020. Fastlandseksporten var den klart høyeste noensinne målt i en måned, og det var sterk vekst også for råolje og naturgass.

Nye tall for utenrikshandel med varer for mars viser at fastlandseksporten endte på 49,8 milliarder kroner. Det er en økning på 21,5 prosent fra samme måned i fjor, mens oppgangen fra februar i år var på hele 30,6 prosent. Før mars 2021 var den høyeste fastlandseksporten i en måned målt til rundt 43 milliarder kroner, i oktober 2018, og denne rekorden ble dermed ettertrykkelig slått i mars i år.

Utførselen av raffinerte oljeprodukter økte med hele 77,2 prosent sammenlignet med mars i fjor og endte opp på 6,4 milliarder kroner. Gjennomgående var det langt høyere eksportkvanta, men også noe prisvekst.

Det ble utført fisk til en verdi av 10,6 milliarder kroner i mars. Dette er en oppgang på 13,6 prosent fra i mars fjor, og en av få måneder med en utførselsverdi på over 10 milliarder kroner. Fersk hel laks med hode utgjorde nær 50 prosent av samlet fiskeeksport, eller 5,2 milliarder kroner. Prisen var noe lavere enn i mars 2020, mens kvantum viste en økning på over 20 prosent.

Eksportverdien for metaller unntatt jern og stål var på 6,2 milliarder kroner i mars. Dette er en vekst på 29,7 prosent fra et år tidligere. For det viktigste produktet, aluminium, ble det registrert både økte kvanta og høyere priser for mars i år.

Fortsatt handelsoverskudd

Importen steg med 5,2 prosent fra mars i fjor og endte på 72,7 milliarder kroner. Med en samlet vareeksport på 98,1 milliarder kroner resulterte dette i et handelsoverskudd på i overkant av 25 milliarder kroner, noe som er 3 milliarder mer enn i måneden før.

Les hele artikkelen skrevet av Øyvind Hagen hos Statistisk Sentralbyrå her