Endring og Digitalisering

24. sep 08.30 - 10.00

Alle snakker om digitalisering, men å forholde seg til det i praksis, som leder eller bedriftseier, er ikke bare enkelt.

• Når vil det digitale paradigmeskiftet for alvor treffe din bedrift?
• Er du forberedt?
• Har du de riktige menneskene til å takle endringer, inkludert riktig ledelse, på plass?
• Er det nok «drive» og målbevissthet blant ledelsen og i selskapets styre, til å sette ny fart når det trengs?

Vegard Rooth, daglig leder i Interimleder AS, vil skissere noen fremgangsmåter som kan hjelpe deg til å lage en plan for hvordan endringene kan møtes.

Hovedbudskapet hans er at forutsetningen for å lykkes med digitalisering er menneskene – ikke teknologien i seg selv.

Endringsorienterte og handlekraftige ledere og medarbeidere med riktig kompetanse vil ta bedrifter til fremtiden. Bedrifter som ikke har dette, vil ikke overleve i den digitale tidsalder.

Vegard Rooth er Master of Management fra Handelshøyskolen BI, og har tilleggsutdanning fra Stanford University og University of Oxford. Han har hatt en rekke lederstillinger både som fast ansatt og innleid interimleder. Vegard har vært administrerende direktør i Interimleder siden januar 2015.

Meld deg på her.