Velkommen til årsmøte

09. jun 16:00 - 17:00

PROGRAM

kl. 16.00 Velkommen ved styreleder, Henrik Schumann Sager

kl. 16.05  Årsmøte
•  Konstituering
•  Årsrapport 2020
•  Regnskap
•  Fastsettelse av kontingent for kommende kalenderår
•  Fastsettelse av styrets honorar
•  Valg

De påmeldte vil få tilsendt årsmøte-dokumentene.
Påloggingsinformasjon og andre detaljer for å delta på møtet sendes et par dager før møtet holdes.

Påmelding HER